WYNIK WYBORÓW ZARZĄDU HDK

W DNIU 20-12-2019r. ODBYŁY SIĘ WYBORY NA KOLEJNĄ KADENCJĘ 2019-2023.
W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW NA KOLEJNĄ KADENCJĘ ZOSTALI:

ZARZĄD KLUBU:
PREZES – ANDRZEJ KŁONICA
SEKRETARZ ZARZĄDU – ANDRZEJ JUŚKIEWICZ
WICEPREZES D/S FINANSOWYCH – MIROSŁAW GRZELAK
WICEPREZES D/S SPORTU I REKREACJI – ZBIGNIEW KLUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU D/S PROMOCJI KLUBU – GRZEGORZ MATUSZAK

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY –
ANDRZEJ CICHOWICZ
SEKRETARZ – KRZYSZTOF KASPRZAK
CZŁONEK KOMISJI – ZYGMUNT MICHALAK